6.7 Thalamus a senzorická kůra

Z výjimkou čichu prochází všechny vzestupné dráhy skrze thalamus, komplex jader v mezimozku laterálně od třetí komory. Funkce thalamu spočívá předzpracování informací, které vstupují do kůry a jejich odeslání na správné místo. Jeho jádra můžeme rozdělit do několika skupin.

Nás budou v dalším textu zajímat hlavně tzv. specifická senzorická jádra. Na rozdíl od některý jiných (nespecifických), můžeme jednoznačně říci, odkud dostávají projekce (ze senzorických a senzitivních drah) a kam směřují jejich vlákna (do senzorické a senzitivní kůry).

Senzorická jádra thalamu

Řadíme mezi ně:

  • nucleus ventralis posterolateralis (VPL) – senzitivita z těla
  • nucleus ventralis posteromedialis (VPM) – senzitivita z hlavy a přidružená chuť
  • corpus geniculatum laterale (CGL) – zrak
  • corpus geniculatum mediale (CGM) - sluch

Hmat, propriocepce, bolest a chuť

Thalamická jádra

Nucleus ventralis posterolateralis
VPL přijímá signály z hlavních vzestupných senzitivních drah – z dráhy zadních provazců, vedoucí hmat a propriocepci a dráhy spinothalamické, vedoucí bolest a tepelné čití. Projekce z tohoto jádra směřují do primární senzitivní kůry.
Nucleus ventralis posteromedialis
Jádro VPM má velmi podobnou funkci, jako VPL s tím, že zpracovává signály z hlavy a krku. Kromě toho vede také další smysl z hlavy – chuť.
Protože senzitivním nervem hlavy a krku je především V. hlavový nerv n. trigeminus, vstupují do VPM vlákna z jeho senzitivních jaderncl. proprius, mesencephalicus a spinalis. Dále dostává vlákna z chuťového jádra nucleus gustatorius.

Projekce jader VPL a VPM, senzitivní kůra

Senzitivní kůra

Senzitivní korová oblast
Primární senzitivní kůra je označována jako Broadmannova area (BA) 3,1,2 a nachází se v parietálním laloku v gyrus postcentralis.

Senzitivní kůra vykazuje somatotopické uspořádání. Projekci lidského těla na povrch kůry (viz obrázek) označujeme jako homunkulus. Velikostmi částí svého “těla” odpovídá intenzitě senzitivní inervace kůře na různých místech – z hustěji inervovaných částí, jako jsou např. bříška prstů, vede větší množství senzitivních vláken a také je v kůře více neuronů přiděleno na zpracování podnětů z nich.

Následně jsou senzitivní informace zpracovávány v sekundární senzitivní kůře, která se nachází v parietálním laloku.

Chuť je zpracována v chuťové kůře (BA 43), která svou lokalizací odpovídá oblasti hlavy homunkula.

Senzitivní homunkulus

Senzitivní homunkulus


Zrak a sluch

Zrakové a sluchové signály jsou přepojovány ve speciální senzorických jádrech, která se nachází v hrbolcích na spodině thalamu, někdy označovaných jako metathalamus. Patří mezi ně corpus geniculatum laterale mediale. V obou jádrech jsou uloženy 4. neurony příslušných drah.

Zrak

Corpus geniculatum laterale
CGL dostává signály ze zrakové dráhy, tractus opticus, ktetý k němu směřuje po zkřížení v chiasma opticum. V jádře dochází k předzpracování signálu, který je dále odeslán prostřednictvím radiatio optica do zrakové kůry.
Zraková kůra
Primární zraková kůra se nachází v okcipitálním laloku podél sulcus calcarinus a je označována jako BA 17. Signály z ní směřují do sekundárních korových oblastí – BA 18 a 19.
Někdy se ze zrakových oblastí popisuje tzv. ventrální a dorsální projekce. Ventrální projekce směřuje do temporální laloku a zajišťuje vnímání pohybu, dorsální projekce směřuje do parietální laloku a zajišťuje vnímání statických obrazů.

Sluch

Corpus geniculatum mediale
CGM dostává signály ze sluchové dráhy, konkrétně z colliculus inferior v mesencephalu. Sluchové podněty jsou pak cestou radiatio acustica směřovány do sluchové kůry.
Zatímto colliculus superior je propojen se zrakovou drahou jako jedna z jejích odboček, colliculus inferior je přímo součástí sluchové dráhy, obsahuje její 3. neuron.
Sluchová kůra
Primární sluchová kůra je lokalizována v temporálním laloku, v hloubi Sylviovy rýhy. Zde, na horní ploše gyrus temporalis superior se nacházejí malé závity pojmenované gyri temporales transversi, tzv. Heschlovy závity. Tato oblast nese označení BA 41, 42, kolem ní se nachází sekundární sluchové oblasti, BA 22.

Projekce jader CGL a CGM, zraková a sluchová kůra

 

Část 6. - Smysly

obsah