Tento materiál vznikl na půdě 3. lékařské fakulty pod záštitou Anatomického ústavu 3. LF UK.

Na jeho tvorbě se podíleli (v abecedním pořadí): doc. MUDr. Václav Báča, PhD., Tomáš Herma, MUDr. Josef Fontana, doc. MUDr. David Kachlík, PhD., Daniel Kaliba, MUDr. Jakub Miletín, Jan Šmída

Obrazovou dokumentaci laskavě poskytli: MUDr. Marek Laboš – Radiodiagnostická klinika FNKV a 3. LF UK, MUDr. Jana Mrzílková – Anatomický ústav 3. LF UK ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, MUDr. Jan Kněnický – Neurochirurgická klinika FNKV a 3. LF UK a MUDr. David Krýsl – Department of Clinical Neurophysiology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Švédsko.

Hlavní autor: Jakub Štefela

Projekt byl podpořen z fondů IPUK, grant č. 236063.

 

Prohlášení:

Veškerý obsah těchto webových stránek je dílem uvedeného kolektivu autorů a nesmí být dále kopírován, rozmnožován ani jinak šířen bez jejich písemného souhlasu. Všichni autoři byli v době vzniku pracovníky nebo studenty 3.LF UK v Praze. Preparáty použité pro demonstraci pochází výhradně z Anatomického ústavu 3.LF UK a byly poskytnuty dobrovolně na základě dárcovské smlouvy v souladu s platným zákonem o pohřebnictví.

Autoři věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla. I když byly tyto informace pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoliv nároky na úhradu přímých či nepřímých škod.