8.1 Principy autonomní regulace

Autonomní regulace

Autonomní (neboli vegetativní) pochody v lidském těle jsou centrálně řízeny prostřednictvím dvou systémů:

  • autonomního nervového systému (ANS)
  • endokrinního systému, tedy hormonů

Autonomní nervový systém

ANS se skládá ze dvou protichůdných modalit – sympatiku a parasympatiku. Jejich funkce a uspořádání je popsáno v kapitole …, hlavní charakteristiky si můžete připomenout v tabulce.

Sympaticus Parasympaticus
Funkce “fight or flight” “rest or digest“
Ganglia v blízkosti páteře (ganglia trunci sympathici) v blízkosti orgánů (ggl. ciliare, pterygopalatinum…), pro n. vagus jsou samostatné gangliové buňky roztroušené ve stěnách orgánů
Tvoří jej míšní nervy ze segmentů C8-L3 hlavové nervy + míšní nervy ze segmentů S2-S4
K orgánům se dostává jako po přepojení v gangliu jako pleteně podél cév + větve v míšních nervech (rr. communicantes grisei) samostatné nervy a jejich větve, v gangliích se přepojují až v blízkosti orgánů
Neurotransmiter pregangliový Ach, postgangliový NA pregangliový i postgangliový Ach

Nadřazenými strukturami jsou retikulární formace mozkového kmene, hypothalamus a konečně limbický systém.

Retikulární formace

Retikulární formace zahrnuje centra zodpovědná za regulaci základních životních funkcí jako je dýchání, kardiovaskulární systém a vědomí. Reaguje na viscerosenzitivní podněty z orgánů i na vlivy z vyšších center. Sama pak významně působí na centrální nervovou soustavu včetně mozkové kůry produkcí četných speciálních neurotransmiterů – tzv. chemické systémy mozku.

Hypothalamus

Hypothalamus je hlavním centrem autonomní nervové soustavy, kromě toho má pod kontrolou i endokrinní systém díky úzkému propojení s hypofýzou. Reguluje celou řadu tělesných pochodů jako je termoregulace, příjem potravy a tekutin, sexuální chování nebo biologické rytmy; přes hormonální soustavu pak metabolismus, pohlavní funkce, růst a další. Ve spolupráci s retikulární formací řídí spánek.

Limbický systém

Limbický systém je komplikovanou soustavou korových i podkorových struktur, která je zodpovědná za emoční reakci na podněty a přenáší jejich vliv zpět na tělo prostřednictvím autonomního systému – má pod kontrolou hypothalamus, retikulární formaci a v konečném důsledku tak i ANS a endokrinní soustavu.

Kromě toho se limbický systém uplatňuje v mechanismech paměti, motivace a dalších složitých korových pochodů.

Část 8. - Integrace I - emoce a vegetativní systém

obsah