6.5 Chuť

Také chuť je založena na schopnosti buněk rozpoznat určité chemické látky. Základní druhy chuti jsou však oproti čichu mnohem lépe prozkoumány a můžeme je snadno rozdělit.

Typy chuti

  • slaná
  • kyselá
  • sladká
  • hořká
  • umami

Chuťové receptory jsou uloženy v chuťových pohárcích především v hrazených papilách jazyka. Zde vyúsťují také Ebnerovy serózní žlázy, které receptory pravidelně omývají, aby nedocházelo k mísení chutí. Další chuťové pohárky se nacházejí v listových papilách jazyka, na patře či na epiglotis. Na chuťových receptor končí dendrity chuťových neuronů uložených v gangliích hlavových nervů.

Chuťová dráha

Signály z chuťových pohárků jsou vedeny třemi různými hlavovými nervy do mozkového kmene. Jedná se o:

  • nervus facialis - z přední části jazyka jsou signály vedeny podél nervus lingualis a dále cestou chorda tympani do nervus facialis v kanálku ve skalní kosti. Zde je v kolénku uloženo ganglion geniculi, kde leží 1. neurony dráhy. Dále pokračují do mozkového kmene do chuťového jádra, nucleus gustatorius;
  • nervus glossopharyngeus (ze zadní třetiny jazyka) a n. vagus (z epiglottis) do ganglií v oblasti foramen jugulare a dále do mozkového kmene do nucleus gustatorius.

Dále již dráha vede společně do nucleus ventralis posteromedialis thalamu (stejně jako senzitivní signály z hlavy) a následně do chuťové kůry

 

Část 6. - Smysly

obsah