6.8 TEST – Smysly, thalamus a senzitivní dráhy

V tomto kvízu prozkoušíme témata smyslů

Část 6. - Smysly

obsah