ÚVOD DO CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
brain

 

 

Mozek je nejsložitější strukturou lidského těla a podle mnohých autorů nejkomplexnějším biologickým organizovaným systémem vůbec. Dovede řídit a ovlivňovat prakticky všechny ostatní orgánové soustavy a jeho nejvyspělejší část, mozková kůra, je patrně hlavní evoluční výhodou člověka. Mozek je, mohli bychom s trochou nadsázky říci, tím, co nás „dělá člověkem“.

Obrovské množství nových pojmů, mix tradičního, systematického a moderního anglosaského neurovědního názvosloví a především chybějící nadhled – často opakovaná myšlenka, že pro pochopení jednoho detailu je třeba znát celý kontext – činí studium centrálního nervového systému od úplného začátku nesmírně obtížné. 

Cílem toho kurzu není naučit anatomii, biochemie či fyziologii centrální nervové soustavy. Cílem není ani nahradit učebnice a výuku. Cílem tohoto kurzu je především usnadnit studentům první kroky v džungli, kterou CNS představuje. Snažili jsme se témata pojmout jednoduše a přehledně a jsme si vědomi, že svým rozsahem se nejedná o vyčerpávající studijní materiál. Pokud dorazíte až na konec a budete mít pocit, že „tušíte, o čem to CNS vlastně je“, bude náš cíl splněn.

 

Jak web používat

Látka je rozdělena na 10 částí, z nichž každá obsahuje několik kapitol. Mezi částmi se můžete pohybovat pomocí menu vlevo, mezi kapitolami pomocí navigace na konci článku:

navigace

Za na konci každé části naleznete testy a doplňovací cvičení, kde si můžete ověřit své znalosti. Doporučujeme toto využívat. Ačkoli je vám od začátku celý obsah k dispozici, nejlepší je postupovat po jednotlivých kapitolách a pokročit dále vždy pouze tehdy, když jste si jisti, že předchozí látku ovládáte.

 

Rozvržení témat

Část 1. – Úvod
Zde se naučíte základní terminologii CNS a zorientujete se v jeho hlavních částech.
Část 2. – Nervová tkáň
Tématem této kapitoly je neuron a neurotransmise. Naučíte se základní neurotransmitery a princip synapse.
Část 3. – Dráhy a struktury CNS
Ve třetí části vás čeká přehled základní anatomie struktur centrálního nervového systému jejich spojení.

Část 4. – Komory, cévy a pleny
Tato část se zabývá soustavou mozkových dutin a mozkových obalů a také cévním zásobením mozku.
Část 5. – Základy periferního nervového systému
Exkurze do periferního nervového systému včetně hlavových nervů vám usnadní pochopení další látky.
Část 6. – Smysly
Tato kapitola se zabývá tím, jak se dostávají informace do centrální nervové soustavy.

Část 7. – Motorika
Řízení pohybu je jednou z hlavních úloh centrální nervové soustavy a tématem této části.
Část 8. – Integrace I – emoce a vegetativní systém
Tato kapitola se zabývá řízením autonomních pochodů lidského těla a podstatou emocí.
Část 9. – Integrace II – vyšší nervové funkce
V poslední části se zaměříme na propojení všech nabytých znalostí a vysvětlíme fungování mozkové kůry.

Část 10. – Úvod do zobrazovacích metod
Tato kapitola je malým úvodem do zobrazení mozku pomocí CT, MRI a EEG.

Doufáme, že pro vás tento nástroj bude přínosem. Za jakékoli tipy, připomínky, kritiku i opravy na email info@cnsonline.cz budeme vděční.