5.3 Míšní nervy

Míšní nervy odstupují v počtu 31 párů z míchy. Vznikají spojením předního a zadního míšního kořene.

Míšní kořeny
Zadní kořen obsahuje dostředivá (senzitivní) vlákna. V jeho průběhu je vmezeřeno malé ganglion spinale.

Přední kořeny obsahují pouze odstředivá vlákna (motorická). Jedná se o axony motoneuronů, které jsou uloženy v předních míšních rozích. Dále obsahuje vlákna vegetativního systému.

Ganglion spinale obsahuje tzv. pseudounipolární neurony.Jedná se o neurony, z jejichž těla vystupuje výběžek, který se rozděluje na dendritickou větev a axonální větev. Dendritická větev běží do periferie, odkud přivádí senzitivní informace z receptorů, axonální větev pokračuje do míchy.

Míšní nervy se krátce po výstupu z meziobratlového otvoru větví na přední a zadní větev. Obě obsahují všechny typy vláken. Zadní větve inervují senzitivně dorzální část trupu a hlavy, motoricky pak tzv. epaxiální svalstvo ( hluboké zádové a hluboké šíjové svaly). Přední větve míšních nervů se proplétají a navzájem si prohazují vlákna, čímž tvoří tzv. nervové pleteně.

Nervové pleteně

Plexus cervicalis
Pleteň je tvořena nervy vybíhajícími z míšních segmentů C1-C4.

Senzitivně inervuje krk a přilehlé oblasti, motoricky některé krční svaly.

Obzvlášť důležitá je motorická inervace bránice, kterou zajišťuje n. phrenicus, vycházející ze segmentů C3-C5.

Plexus brachialis
Vychází ze segmentů C4-T1.

Senzitivně i motoricky inervuje celou horní končetinu.

V rozsahu T1-T12 není vytvořená žádná nervová pleteň, místo toho se zde tvoří přímo 11 párů nn. intercostales a jeden pár n. subcostalis, které inervují senzitivně hrudník a motoricky hrudní a břišní svaly.

Plexus lumbalis
Pleteň je tvořena nervy ze segmentů T12-L4.

Senzitivně inervuje některé svaly břicha a dolní končetiny, zároveň se zde podílí na senzitivní inervaci.

Plexus sacralis
Vlákna vychází ze segmentů L4-S4.

Senzitivně a motoricky inervuje zbytek dolní končetiny.

Část 5. - Základy periferního nervového systému

obsah