10.4 EEG

Elektroencefalografie je základní funkční zobrazovací metodou mozku. Spočívá v registraci elektrické aktivity mozkové kůry pomocí elektrod. Jedná o značně nespecifickou metodu.

Za fyziologických podmínek ukazuje EEG rytmickou aktivitu mozkové kůry. Rytmicita se mění například ve spánku, kdy dochází ke zpomalení rytmů. Na obrázku můžeme vidět normální záznam EEG s reakcí na otevření očí (Oo).

EEG záznam

Normální EEG záznam, fenomén otevření očí (Oo)
Záznam poskytl MUDr. David Krýsl, Department of Clinical Neuropsysiology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Švédsko

Hlavní klinickou jednotkou, kterou můžeme na základě EEG diagnostikovat je epilepsie – záchvatovitá aktivita skupiny neuronů nebo celé kůry, která vede ke křečím a poruchám vědomí.

Část 10. - Úvod do zobrazovacích metod

obsah