10.3 MRI

Magnetická rezonance je metodou volby v případě strukturálního zobrazení mozku a míchy. Má vyšší rozlišovací schopnost než CT a dovede především dobře rozlišit šedou a bílou hmotu. MRI mozku se využívá především v neurologii při zobrazování nádorů, atrofií či poruch bílé hmoty, dále v psychiatrii k vyloučení organické příčiny.

Rozlišujeme 2 základní způsoby zobrazení T1 vážený obraz a T2 vážený obraz.

V T1 váženém zobrazení má šedá hmota barvu tmavě šedou, bílá hmota je světlejší. Mozkomíšní mok v komorách, stejně jako případná krev má barvu černou.

MRI mozku, T1 vážený obraz, frontální řez
Snímek poskytla MUDr. Jana Mrzílková, Anatomickým ústav 3. LF UK ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny

MRI mozku, T1 vážený obraz, sagitální řez

MRI mozku, T1 vážený obraz, sagitální řez
Snímek poskytla MUDr. Jana Mrzílková, Anatomickým ústav 3. LF UK ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny

V T2 váženém obraze jsou tekutiny bílé, bílá hmota je tmavá a šedá je oproti ní světlejší.

MRI mozku, T2 vážený obraz, transverzální řez

MRI mozku, T2 vážený obraz, transverzální řez
Snímek poskytl MUDr. Marek Laboš, Radiodiagnostická klinika FNKV a 3. LF UK

Část 10. - Úvod do zobrazovacích metod

obsah