4.3 Cirkulace mozkomíšního moku

Likvor, neboli mozkomíšní mok (lat. liquor cerebrospinalis; angl. cerebrospinal fluid – CSF) je průhledná, bezbarvá tekutina, jež se vyskytuje jednak v subarachnoideálním prostoru (mozek a mícha v něm plavou, 80 % likvoru), jednak v mozkových komorách (20 % likvoru)

Funkce likvoru

  1. Mechanická: ponořením do tekutiny je váha CNS relativně snížená, čímž je zabráněno poškození jeho vlastní vahou, tlumí případné nárazy a otřesy
  2. Imunitní: obsahuje buněčné i látkové složky imunitního systému
  3. Metabolická: spolupodílí se na udržování homeostázy CNS (dodávka živin,  difúze látek, odvod zplodin atd.)

Tvorba a cirkulace likvoru

Celkový objem likvoru činí 150 ml. Denně je ho vyprodukováno 450 ml a za den se tedy přibližně třikrát obmění. Je tvořen aktivní sekrecí (z menší části i ultrafiltrací krevní plazmy) v místech choidálních plexů a ependymu čtvrté komory a postranních komor.

Pohyb (cirkulace) likvoru

  1. Likvor teče z postranních komor přes foramina Monroi do třetí komory;
  2. z třetí komory skrze aquaeductus Sylvii do čtvrté komory;
  3. ze čtvrté komory prostřednictvím tří otvorů do subarachnoidálního prostoru;
  4. ze čtvrté komory se též pohybuje do centrálního míšního kanálu

Resorpce likvoru je uskutečňována do lebečních žilních splavů (do krve) prostřednictvím arachnoidálních klků (granulationes arachnoideae, Pacchioniho granulace). Část likvoru se vstřebává také podél sinus durae matris míšních nervů.
Hydrocefalus
Hydrocefalus je patologické hromadění likvoru. To může být způsobeno obstrukcí komorového systému (např. útlak aquaductus mesencephali ve středním mozku) nebo poruchou resorbce. Projevuje se zpravidla rozšířením komor, což můžeme vidět na CT.

Odběr likvoru a jeho složení

Likvor se odebírá pomocí tzv. lumbální punkce (mezi obratli L4 a L5). V likvoru se nacházejí látky obdobné jako v krevní plazmě, liší se ale jejich zdejší koncentrace (označuje se příponou -rachie:

  • např. glykorachie – koncentrace glukózy v likvoru;
  • proteinorachie – koncentrace celkové bílkoviny atd.

Hlavním rozdílem je, že normální likvor obsahuje minimum bílkovin a prakticky žádné buňky. Změny v koncentraci jednotlivých látek mohou nasvědčovat patologickému procesu (např. meningitida – zánět mozkových blan).

pH, osmolarita a ionogram

Látka Hodnota % z plazmatické hodnoty
pH 7,25-7,33
Osmolarita 282 mosm/l
Specifická hmotnost 1002-1008
Na+ 135-152 mmol/l
K+ 2,1-3,0 mmol/l
Ca2+ 1,1-1,29 mmol/l ~50 %
Cl- 117-130 mmol/l >100 %

 Živiny a proteiny

Látka Hodnota % z plazmatické hodnoty
Glukóza (glykorachie) 2,3-4,4 mmol/l ~60 %
Proteiny (proteinorachie) 0,1-0,38 g/l ~1 % (zejména malé proteiny, imunoglobuliny – IgG, IgM)
Laktát 1,0-2,0 mmol/l
Urea 3,2-6,7 mmol/l
Lipidy 8-30 mg/l

 Cytologie

Druh buněk Hodnota
Erytrocyty 0 / mm3
Lymfocyty 0-5 / mm3
Bakterie 0 / mm3

Tlak likvoru: při lumbální punkci u pacienta ležícího na boku 7-14 mmHg (9-17 cm H2O), u sedícího pacienta 17-25 mmHg (22-31 cm H2O).

Část 4. - Komory, cévy a pleny

obsah