This page was exported from CNS [ http://www.cnsonline.cz ]
Export date: Wed Jan 22 14:31:33 2020 / +0000 GMT

4.1 Mozkové plenyMozek a míchu obalují tři vazivové obaly (pleny, meninx). Jedná se o dura mater (tvrdá plena), uloženou na povrchu, pia mater (omozečnice) naléhající na nervovou tkáň a arachnoidea mater (pavučnice) ležící mezi nimi.

Mezi plenami, okosticí (lebky či míšního kanálu) a nervovou tkání popisujeme prostory - na vně od dura mater epidurální, mezi dura mater a arachnoidea mater subdurální a mezi arachnoidea mater a pia mater subarachnoidální prostor. Tyto prostory se svým charakterem liší v případě mozku a míchy.

Prostory mozkových plen

  • epidurální prostor - za fyziologického stavu neexistuje neboť dura mater pevně srůstá s okosticí lebních kostí. Vzniká pouze traumaticky odtržením pleny od kosti při krvácení z meningeálních cév
  • subdurální prostor - fyziologicky nepatrná štěrbina mezi plenami
  • subarachnoideální prostor - vzniká díky faktu, že zatímco arachnoidea mater naléhá na dura mater a tedy kopíruje v podstatě tvar lebky, pia mater zabíhá po povrchu mozku do všech zářezů a mezi závity. V některých místech je prostor tak rozšířen, že jej označujeme jako mozkové cisterny. V subarachnoideálním prostoru se nachází mozkomíšní mok - tekutina produkovaná v komorách - neboť oba prostory spolu komunikují. Najdeme zde cévy Willisova okruhu, které zásobují mozek

Prostory míšních plen

  • epidurální prostor - na rozdíl od mozku existuje i za fyziologického stavu, je vyplněn vazivem a žílami
  • subdurální prostor - jako u mozku
  • subarachnoideální prostor - přechází plynule ze subarachnoideálního prostoru hlavy, také obsahuje mozkomíšní mok a v tomto případě míšní cévy

Pleny jsou krevně zásobeny i inervovány z vnějšku, cestou meningeálních tepen a nervů.

 

 


Post date: 2014-12-02 08:07:23
Post date GMT: 2014-12-02 08:07:23
Post modified date: 2015-01-03 18:45:34
Post modified date GMT: 2015-01-03 18:45:34

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com