This page was exported from CNS [ http://www.cnsonline.cz ]
Export date: Wed Jan 22 15:47:11 2020 / +0000 GMT

2.1 Struktura nervové tkáně
Dva typy buněk
Nervová tkáň je tvořena dvěma základními typy buněk - neurony a glie. Neurony zajišťují funkci nervové tkáně, jedná se o buňky specializované na přenos a zpracování signálu. Glií rozlišujeme několik typů. Kromě toho obsahuje nervová tkáň cévy, nízké množství extracelulární matrix a nenajdeme v ní lymfatický systém.


Neuron
Stavba neuronu


Neuron je buňka variabilní velikosti i tvaru. Nejmenší neurony mají zhruba 4μm v průměru, největší dosahují až 100μm. Popisujeme: • tělo neuronu (perikaryon)

 • výběžky. Mezi nimi dále rozlišujeme:

  • axon - jeden typicky dlouhý výběžek sloužící k přenosu signálu od neuronu. Na jeho konci se nachází několik axonálních zakončení (presynaptický terminál, bouton terminaux)

  • dendrity - velké množství rozvětvených výběžků sloužící k přijmu příchozích signálů 
neuron


Těla neuronů se nacházejí na povrchu kůry mozku a mozečku a nebo seskupené v jádrech. Tyto oblasti označujeme jako šedou hmotu. Mezi jednotlivými skupinami neuronů pak procházející jejich výběžky - axony - spojené v drahách, které obecně označujeme jako bílou hmotu.

Toto označení vychází ze skutečného zabarvení tkání - zatímco kůra a jádra mají na preparátu tmavě růžovou až šedavou barvu, myelinem obalené axony jsou bílé.

Neuronů v celém centrálním nervovém systému podle různých zdrojů zhruba 100 miliard. Přibližně polovina se nachází v mozečku, v samotné mozkové kůře se uvádí cca 17 miliard neuronů. Každý neuron vytváří spojení s 200-1000 dalších neuronů. To tvoří obrovskou síť, jejíž přesné fungování se stále nepodařilo dostatečně objasnit.

Typy neuronů


Podle přesného uspořádání výběžků můžeme rozlišit několik typů neuronů:

 • multipolární - klasický a nejpočetněji zastoupený typ neuronů, jeden dlouhý axon a stromovitě rozvětvené dendrity

 • unipolární - mají pouze jeden axon a žádné dendrity - typ vyskytující se např. ve smyslových orgánech

 • bipolární - jeden axon a jeden dendrit, vzácný typ, např. ve zrakové dráze

 • pseudounipolární - z těla vystupuje jeden výběžek, který se větví na periferní výběžek (odpovídá dendritu) směřující do PNS a centrální výběžek (odpovídá axonu) směřující do CNS - buňky spinálních ganglií


Typy neuronů

Typy neuronůZ hlediska funkce někdy rozdělujeme neurony

 • aferentní - typicky malé buňky z velmi rozvětvenými dendrity sloužící k přijmu signálu

 • eferentní - velké buňky s menším množstvím dendritů a dlouhým axonem sloužící k vysílání signálu


Některé další typy neuronů s nimiž se můžete v následujích kapitolách setkat jsou:

 • motoneuron - neuron zaponený do motorické dráhy a podílející se na realizaci pohybu

 • interneuron - neuron vmezeřený mezi jiné neurony jehož úkolem může být modulace či zpětná inhibice signálu


Neuroglie • astrocyty - obalují neurony a zajišťují jim:

  • mechanickou podporu - astrocytů je více než neuronů a stabilizují tak nervovou tkáň

  • metabolickou podporu - astrocyty se podílejí na metabolismu neuronů předzpracováním některých živin, odvodem odpadních látek, ale také např. metabolizací neurotransmiterů • oligodendrocyty - obalují axony tvorbou myelinové pochvy. Podle její bílé barvy dostala bílá hmota svůj název.

 • mikroglie - makrofágy, imunitní buňky nervového systému

 • buňky ependymu - tvoří výstelku komor. Jejich specializovaná část vytváří pl. choroideus, který produkuje mozkomíšní mok


Periferní nervový systém


V PNS je uspořádání tkáně odlišné. Nervová těla nalezneme pouze v gangliích, které jsou dvojího typu:

 • senzitivní ganglion spinale

 • ganglia autonomního nervového systému


Velká část axonů v PNS pochází z neuronů uložených v míše, tj. v centrálním nervovém systému (především všechny motorické nervy).

Nerv je tvořen množstvím axonů, které jsou obaleny myelinovou pochvou. Tu v PNS netvoří oligodendrocyty, ale speciální, tzv. Schwannovy buňky. Astrocyty a mikroglie se v PNS nevyskytují.

Myelinizace


Již několikrát byl použit pojem myelinová pochva. Jedná se o obal nervového vlákna tvořený membránou oligodendrocytu, popř. Schwannovy buňky, který slouží k izolaci. Tím je umožněná lepší vodivost vlákna a vyšší rychlost přenosu. Podrobněji je tento proces vysvětlen v další kapitole.

Ne všechna nervová vlákna jsou myelinizovaná. Například některé vzestupné (senzitivní dráhy) v míše, či některá vlákna autonomního nervového systému myelin postrádají a rychlost přenosu signálu v nich je tak výrazně pomalejší.
Post date: 2014-11-19 22:14:11
Post date GMT: 2014-11-19 22:14:11
Post modified date: 2015-01-06 18:06:40
Post modified date GMT: 2015-01-06 18:06:40
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com